125. výročie založenia hasičského zboru v Istebnom

Od minulosti, kedy hasiči riešili iba požiare a vykonávali osvetu medzi obyvateľmi, aby im pomáhali uchrániť ako-tak svoje ťažko vyrobené úrody a ťažko postavené dreveničky, sa veľa zmenilo. Hasiči sú absolútnou súčasťou nášho rýchleho, pretechnizovaného sveta. Istebnianski hasiči majú už dlhú históriu, spolok vznikol v roku 1892 a jeho členovia sa v roku 1893 podieľali s vlastnou… Čítať viac

Projekty realizované z dotácií

ŽSK 2018 – Výstavba miestnej infraštruktúry malých rozmerov Na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018 v rámci programu Regionálny rozvoj a podprogramu Verejný priestor a verejná infraštruktúra získala obec dotáciu na podporovanú činnosť s názvom „Výstavba miestnej infraštruktúry malých rozmerov“ vo výške  2 000 ,- EUR Žilinský samosprávny kraj  ako poskytovateľ dotácie sa podieľa na financovaní spoločných úloh na… Čítať viac

Ako vybavíte

Daň z nehnuteľností a miestne dane Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady Sociálne služby Trvalý pobyt Zrušenie trvalého pobytu Prechodný pobyt Výrub drevín Životné prostredie – malé zdroje znečisťovania ovzdušia Stavebné konania

Informácia o spustení štipendijnej schémy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu spustilo novú štipendijnú schému, ktorej zámerom je podporiť najtalentovanejších absolventov stredných škôl v pokračovaní štúdia na slovenských vysokých školách. Súčasťou schémy je 400 štipendií ročne určených špecificky pre talentovaných absolventov stredných škôl (t. j. nadpriemerných maturantov v šk. roku 2021/2022) zo sociálne alebo inak znevýhodneného prostredia. Spôsob prihlasovania do… Čítať viac

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom, že dňa 26.5.2022 (štvrtok) v čase od 7:30 do 13:30 hod. bude z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prerušená dodávka elektrickej energie nasledovne: bytové domy č. 3,153,154, 160, 161, 162, 163, 164, 165 ulica Hliny a Školská a súpisné čísla 235 a 260

Súťaž o Naj búdku Slovenska

Občianske združenie MALÁ LEHOTA BIELE MORE vyhlasuje 1. ročník súťaže o o Naj búdku Slovenska pre rok 2022. Všetky podrobné informácie sa dozviete na: Podmienky súťaže – OZ Malá Lehota Biele More

Deň Matiek

Mama, to krásne, sladké, čarovné slovo. Prvé slovo, ktoré vie vysloviť už hádam každý drobec… Mama, ktorá stojí vždy pri mne, ktorá mi podá pomocnú ruku, keď ju potrebujem… Mama, ktorá ma poteší, či mám na tvári úsmev a či slzu… Mama, ktorá má vždy pre mňa otvorené srdce… Mama, ktorú tak nesmierne milujem… a preto jej… Čítať viac

Stavanie mája 2022

Rok sa s rokom stretol a my sme v Istebnom opäť mohli tak ako pred pandémiou, všetci spoločne privítať prichádzajúcu jar a postaviť pre všetky dievčatá z obce máj.  … jar je tu, tá ktorá do nás vlieva novú energiu, nový život, tráva má nádhernú zelenú farbu, vzduch je plný omamných vôní… V predvečer prvého mája naši hasiči spolu so… Čítať viac

Čiastočná uzávierka cesty I/70 – Kraľovany

Slovenská správa ciest upozorňuje na čiastočnú uzávierku cesty I/70 v km 0,200 k.ú. Kraľovany v úseku mostného objektu ev. č. 70-001 z dôvodu realizácie opravy poškodených mostných záverov. Termín uzávierky : 21. apríla –  01. júna 2022

Seniori – upozornenie na nové prípady podvodov

Seniori buďte opatrní! Polícia v Žilinskom kraji opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch, ktorí sa pre svoju dôverčivosť a dobrosrdečnosť často stávajú obeťami podvodov. Páchatelia rôznymi vymyslenými legendami a rôznymi emotívnymi príbehmi navodia v senioroch stresovú situáciu. V tejto súvislosti Policajný zbor: Upozorňuje seniorov, aby neverili neznámym osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú z rôznych príčin a žiadajú od nich peniaze, Žiada… Čítať viac

Výzva na zaplatenie hrobových miest

Vzhľadom k tomu, že v našej obci práve prebieha aktualizácia miestneho cintorína, Obec Istebné , ako prevádzkovateľ pohrebiska, vyzýva všetkých občanov, ktorí doteraz neuzatvorili nájomnú zmluvu na hrobové miesto a nezaplatili príslušný poplatok za hrobové miesto, aby tak vykonali čo najskôr počas úradných hodín na Obecnom úrade v Istebnom. V zmysle zákona č. 131/2010  Z. z. o pohrebníctve, je povinnosťou nájomcu… Čítať viac

Pozor na vypaľovanie!!!

Vážení občania. So stúpajúcimi teplotami a začínajúcim jarným počasím evidujú hasiči zvýšený počet požiarov vo vonkajšom prostredí. Väčšina požiarov bola spôsobená vypaľovaním suchých tráv a porastov bylín, kríkov a stromov. Hasičský a záchranný zbor Vás preto upozorňuje na nebezpečné vypaľovanie, ktoré spôsobuje množstvo požiarov, ktoré vo veľkej miere spôsobujú ekonomické, ekologické a spoločenské škody. Hasičský a záchranný… Čítať viac

Všetky aktualityVšetky udalosti

Prepojené portály

Pozrite si na ktoré portály je naša obec prepojená

Niečo z histórie

Územie Istebného je osídlené od praveku. Lužický ľud popolnicových polí tu prišiel najmä z oblasti Turca a Liptova. Trvalé osídlenie je doložené archeologickým nálezom z mladšej doby bronzovej (1200 p.n.l.). Lužický, neskôr halštatský ľud budoval opevnené sídliská a mohutné hradiská. Takéto mohutné hradisko bolo vybudované na Hrádku – obecnej časti Istebného. Je to oblasť na skalnatom brale nad riekou Orava. Opevnený priestor mal rozlohu približne ½ ha. Oblasť bola strategickou z hľadiska polohy a významnou pri obchodnom spojení s Poľskom.

Mobilná aplikácia

Stiahnite si mobilnú aplikáciu obce Istebné a dostaňte všetky novinky, upozornenia a dôležité oznamy do vrecka.

Istebné Google Play Istebné App Store
Viac o aplikácii

SMS Rozhlas

Dôležité oznamy, pripomienky pre zber odpadu a udalosti a viac vám zašleme SMS-kou. Na odber sa prihlásite odoslaním formulára nižšie.

Chcete sa odhlásiť?

Ďakujeme, že ste sa prihlásili! Čoskoro dostanete overovací kód. Zadajte ho prosím kliknutím sem.

Milý občan, zajtra 25.5. prebehne zber papiera, plastov a skla.
Odoslané 24. mája 2022 17:00

Dňa 26.5.2022 v čase od 7:30 do 13:30 bude v našej obci prerušená dodávka el. energie nasledovne: bytové domy č. 3,153, 154, štvordomky, ulica Hliny a Školská a súpisné čísla 235 a…
Odoslané 23. mája 2022 08:51

Odber noviniek

Pravidelné zhrnutie aktualít, dôležité oznamy, pripomienky pre zber odpadu a udalosti a viac vám zašleme e-mailom. Na odber sa prihlásite odoslaním formulára nižšie.

Chcete sa odhlásiť?

Ďakujeme za prihlásenie k odberu. Zaslali sme Vám email s potvrdzovacím kódom.