Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Istebné.

Späť na aktuálne vývesky

Predmet zákazky č. 4: Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku

Obec Istebné ako verejný obstarávateľ predkladá výzvu na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: “ Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku“  realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej Republiky – program „Podpora rozvoja športu na rok 2019“ a vlastných zdrojov obce. Predmetom zákazky je kompletná výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku za nový umelý trávnik. Rozmer ihriska je 33x18m. Samotnej… Čítať viac

Vyvesené 23.11.2019

Výzva Nadácie Žilinského samosprávneho kraja na podporu rodiny

Na pomoc jednotlivcom a rodinám v ťažkých životných situáciách zriadilo nové vedenie Žilinskej župy Nadáciu ŽSK pre podporu rodiny. Nadácia ZŠK pre podporu rodiny informuje o možnosti požiadať o podporu z Nadácie ŽSK. Táto možnosť je dostupná do 18.9.2019, podrobnosti výzvy – kritéria a žiadosť – sú zverejnené na stránke Žilinského samosprávneho kraja http://www.zilinskazupa.sk/sk/samosprava/nadacia-zsk-centrum-rodinu/2-vyzva-ziadosti-financnu-pomoc-z-nadacie-zsk-podporu-rodiny.html Občania sa môžu… Čítať viac

Vyvesené 2.9.2019