Zariadenie na zber-výkup kovových odpadov Cor Metal, s.r.o.-zaslanie zámeru a oznámenie o začatí správneho konania.