Životné prostredie – malé zdroje znečisťovania ovzdušia

Nahlásenie údajov pre určenie poplatku za malý zdroj znečisťovania ovzdušia V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia sú prevádzkovatelia (právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie) povinní každoročne do 15. februára nahlásiť spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, ako aj ďalšie údaje potrebné … Čítať ďalej Životné prostredie – malé zdroje znečisťovania ovzdušia