Trvalý pobyt

DOKLADY A ÚDAJE POTREBNÉ K HLÁSENIU TRVALÉHO POBYTU: platný doklad totožnosti – občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak nemá OP (nie žiadosť o vydanie nového OP), rodný list dieťaťa – ak sa jedná o prihlásenie dieťaťa do 18 rokov je zákonný zástupca dieťaťa povinný predložiť okrem svojho dokladu totožnosti aj rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi SR, ak … Čítať ďalej Trvalý pobyt