Prechodný pobyt

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta svojho trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní. Prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní. Doklady a údaje potrebné k hláseniu prechodného pobytu: platný doklad totožnosti – občiansky preukaz alebo potvrdenie … Čítať ďalej Prechodný pobyt