Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce

Obec Istebné poskytuje dotácie zo svojho rozpočtu v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č.  2/2017…