Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce

Obec Istebné poskytuje dotácie zo svojho rozpočtu v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č.  2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

Zverejnené 11. marca 2020.
Bez úpravy .