Poplatok za komunálny odpad

Správca poplatku Obec Istebné oznamuje občanom, že na rok 2020 došlo k zvýšeniu  poplatku za komunálny odpad.   Pre poskytnutie úľavy za komunálny odpad je potrebné vyplniť žiadosť o zníženie poplatku (možnosť stiahnuť z www stránky obce alebo vyžiadať na OcÚ) a spolu s príslušnými dokladmi predložiť na Obecnom úrade v Istebnom do konca januára 2020 alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia najneskôr do vyrubenia/úhrady poplatku za odpad. Zmeny v zbere komunálneho odpadu od roku 2020 Obecné zastupiteľstvo na svojom … Čítať ďalej Poplatok za komunálny odpad