Poplatok za komunálny odpad

Správca poplatku Obec Istebné oznamuje občanom, že v roku 2021 nedošlo k zvýšeniu  poplatku za komunálny odpad a ani k zmenám v systéme zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu oproti roku 2020.   Platnými predpismi sú VZN č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území našej obce a VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný … Čítať ďalej Poplatok za komunálny odpad