Ako vybavíte

Daň z nehnuteľností a miestne dane

Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

Sociálne služby

Trvalý pobyt

Zrušenie trvalého pobytu

Prechodný pobyt

Výrub drevín

Životné prostredie – malé zdroje znečisťovania ovzdušia

Stavebné konania

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 21. mája 2020.