Domov / Obec / Organizácie / Školský úrad

Školský úrad

Spoločný obecný úrad školský, ktorý svoju činnosť vykonával do konca roka 2016 na mestskom úrade v Dolnom Kubíne, sa od 1. januára 2017 presťahuje do priestorov úradu práce (vysoká budova na Bysterci), to je pracovisko Námestie slobody č. 1, Dolný Kubín. To znamená, že od januára 2017 bude musieť každý občan, ktorému bude potrebné vybavovať stavebné veci navštevovať priestory na uvedenej adrese.

Adresa a kontakty:

Spoločný obecný úrad Oravský Podzámok, pracovisko Námestie Slobody 1, Dolný Kubín 

PaedDr. Emília Jurčíková

Spoločný školský úrad Oravský Podzámok,  pracovisko Námestie Slobody 1, Dolný Kubín

E-mail: emilia.jurcikova@oravskypodzamok.sk

Tel. č.: 0917 292 550

Zverejnené 29. novembra 2019.
Upravené 2. decembra 2019.