Pozemkové spoločenstvo

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v obci Istebné

sa ruší

valné zhromaždenie Spoločenstva vlastníkov lesov a pasienkov v obci Istebné, ktoré sa malo konať dňa 14. 3. 2020 v priestoroch kultúrneho domu Istebné.

Zverejnené 10. marca 2020.
Bez úpravy .