Stavebný úrad

Vybavuje: Nogová Miroslava Telefón: 043/5891235 e-mail: info@istebne.sk Spoločný stavebný úrad Námestie slobody 1, Dolný Kubín (budova Okresného úradu, 8. poschodie, z výťahu v pravo) Kontakty: Ing. Ivana Kňazovická Dovalovská – referent spoločného obecného úradu tel.: 0901 788 719 e-mail: ivana.knazovicka@oravskypodzamok.sk    Ing. Lenka Mansouri – referent spoločného obecného úradu tel.: 0901 788 720 e-mail: lenka.mansouri@oravskypodzamok.sk       Ing. Peter Matištík – referent spoločného obecného úradu tel.: 0901 788 721 e-mail: peter.matistik@oravskypodzamok.sk        Mgr. Mária Menšíková … Čítať ďalej Stavebný úrad