Stavebný úrad

Vybavuje: Nogová Miroslava Telefón: 043/5891235 e-mail: info@istebne.sk Spoločný stavebný úrad Námestie slobody 1, Dolný Kubín (budova…