Zrušenie trvalého pobytu

žiadosť o zrušenie trvalého pobytu podáva vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti trvalý pobyt nie je možné…