Výrub drevín

Súvisiace predpisy:  Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších…