Trvalý pobyt

DOKLADY A ÚDAJE POTREBNÉ K HLÁSENIU TRVALÉHO POBYTU: platný doklad totožnosti – občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,…