Sociálne služby

Obec Istebné poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách…