Preskočiť na obsah

Sociálne služby

Obec Istebné poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení v súlade s Komunitným plánom sociálnych služieb obce Istebné a Všeobecne záväzným nariadením č. 3/2013 o rozsahu poskytovania služieb sociálnej pomoci a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Istebné.