Prechodný pobyt

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta svojho trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava,…