Daň z nehnuteľností a miestne dane

Nezabudnite podať priznanie k dani z nehnuteľnosti a za psa Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, že ak v roku 2020 nadobudli nehnuteľnosť…