Žiadosť o súčinnosť pri vykonávaní opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19

Zverejnené 9. októbra 2020.
Bez úpravy.