Záznam z rokovania členov Krízového štábu Obce Istebné, ktorý zasadal dňa 22.03.2020 o 15.00 hod.

Dôvod rokovania krízového štábu: Predseda krízového štábu (starostka) Bc. Lýdia Fačková zvolala členov KŠ v súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti – ohrozenie verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID -19 spôsobený korona vírusom SARS CoV-2 na území Slovenskej republiky. Rozsah vzniknutej alebo hroziacej mimoriadnej udalosti: Mimoriadnou udalosťou – ochorenia COVID -19 spôsobený korona vírusom SARS CoV-2, je … Čítať ďalej Záznam z rokovania členov Krízového štábu Obce Istebné, ktorý zasadal dňa 22.03.2020 o 15.00 hod.