Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Zverejnené 11. decembra 2020.
Bez úpravy .