Uznesenie vlády SR z dňa 16.12.2020

Zverejnené 17. decembra 2020.
Bez úpravy.