Uznesenie vlády SR – Vyhlásenie núdzového stavu -1.10.2020

Zverejnené 1. októbra 2020.
Bez úpravy.