Uznesenie vlády SR č. 808 zo dňa 31.12.2020

Zverejnené 4. januára 2021.
Bez úpravy .