Uznesenie vlády SR č. 1 zo dňa 06.01.2021

Zverejnené 7. januára 2021.
Bez úpravy .