Usmernenie hlavného hygienika SR zo dňa 22.04.2020

Zverejnené 22. apríla 2020.
Bez úpravy .