Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR zo dňa 13.06.2020

Zverejnené 15. júna 2020.
Bez úpravy.