Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 20.04.2020

Zverejnené 20. apríla 2020.
Bez úpravy.