Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia-zo dňa 10.09.2020

Zverejnené 11. septembra 2020.
Bez úpravy .