Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia z dňa 18.09.2020

Zverejnené 18. septembra 2020.
Bez úpravy .