Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia z dňa 14.09.2020

Zverejnené 17. septembra 2020.
Bez úpravy.