Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – 1.10.2020

Zverejnené 1. októbra 2020.
Bez úpravy .