Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR z dňa 22.04.2020

Úrad verejného zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR  pandémie ochorenia COVID-19 prijal nasledovné nariadenia. Od stredy 22.04.2020 sa budú otvárať pomaly viaceré prevádzky.  Rozdelené budú do štyroch fáz, premiér ich nazval „niečo za niečo“. Od dnes budú otvorené všetky predajne s prevádzkovou plochou do 300 m2, tiež prevádzky verejného stravovania, ale len cez predajné okienko. K dispozícii budú už pre ľudí vonkajšie športoviská, ale len na bezkontaktný šport, bez šatní, bez obecenstva a bez WC. Svoje služby môžu poskytovať aj ubytovacie prevádzky, ale len na dlhodobé ubytovanie. Vonkajšie trhoviská môžu byť otvorené len za presne určených podmienok. Taktiež bude možné otvoriť predajne automobilov. Zároveň sa mení nákupný čas pre dôchodcov, všetky prevádzky budú pre nich k dispozícii v pondelok až piatok od 9.00 h do 11.00 h. V inom čase by nakupovať nemali. Situáciu prehodnotia odborníci každé dva týždne. „Prejsť do 4. fázy bude chcieť veľkú odvahu.“  Naďalej sa zakazuje všetkým osobám až do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest a to s výnimkou detí do 2 rokov veku, osôb so závažnými poruchami autistického spektra, osôb v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti, vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb, osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich vzdialenosť od iných osôb minimálne 20 metrov. Naďalej platia všetky ďalšie obmedzenia, ktoré neboli hlavným hygienikom k dnešnému dňu zrušené, zmenené alebo obmedzené.

Zverejnené 22. apríla 2020.
Upravené 6. mája 2020.