Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 09.06.2020

Zverejnené 11. júna 2020.
Bez úpravy.