Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 05.05.2020

Zverejnené 6. mája 2020.
Bez úpravy.