Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 02.06.2020

Zverejnené 8. júna 2020.
Bez úpravy.