Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia-1.10.2020

Zverejnené 30. septembra 2020.
Bez úpravy.