Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 28.08.2020

Zverejnené 31. augusta 2020.
Bez úpravy.