Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 z dňa 02.09.2020

Zverejnené 4. septembra 2020.
Bez úpravy .