Opatrenia obce a dôležité informácie v súvislosti so šírením COVID-19

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia z dňa 18.09.2020 OpatrenieÚradu verejného zdravotníctva Slovenskej republikypri ohrození verejného zdravia z dňa 14.09.2020 Prevencia pred rozšírením COVID19 OpatrenieÚradu verejného zdravotníctva SRpri ohrození verejného zdravia-zo dňa 10.09.2020 Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 z dňa 02.09.2020 Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri … Čítať ďalej Opatrenia obce a dôležité informácie v súvislosti so šírením COVID-19