Opatrenia obce a dôležité informácie v súvislosti so šírením COVID-19

https://automat.gov.sk/dolny-kubin

Dôležité opatrenia platné pre okres Dolný Kubín

Uznesenie vlády SR č. 260-ukončenie núdzového stavu z 30.09.2020

Vyhlášky ÚVZ SR č. 207 a 208 zo dňa 14.05.2021

Uznesenia vlády č. 229 a 225 platné od 03.05.2021

Odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva SR

Úrad verejného zdravotníctva  SR pripomína občanom, že v spoločných priestoroch obytných domov je nutné nosiť respirátor, ktorý v plnom rozsahu prekrýva nos a ústa a prilieha k pokožke tváre.

https://www.zmos.sk/odporucanie-uvz-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Polícia kontroluje opatrenia

https://www.zmos.sk/policia-kontroluje-opatrenia-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Dodržiavanie protiepidemiologických opatrení

https://www.zmos.sk/dodrziavanie-protiepidemiologickych-opatreni–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Nový covid automat-23.03.2021

Predĺženie núdzového stavu-Uznesenie vlády SR z dňa 17.03.2021

Nový COVID automat

https://www.zmos.sk/novy-covid-automat-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia z dňa 18.09.2020

Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia z dňa 14.09.2020

Prevencia pred rozšírením COVID19

Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva SR
pri ohrození verejného zdravia-zo dňa 10.09.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 z dňa 02.09.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 28.08.2020

Čo robiť po príchode zo zahraničia???

Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia zo dňa 03.07.2020

Hromadné akcie

 Od pondelka 6. júla 2020 sa zmenia aj pravidlá pri organizovaní hromadných podujatí, kde bude šachovnicové sedenie nahradené sedením v každom druhom rade (jednoduchšia kontrola plnenia opatrenia zo strany organizátorov podujatia).

Hromadné podujatia nad 1000 ľudí bude možné organizovať aj v prípadoch bez fixného sedenia účastníkov. V interiéroch bude platiť obmedzenie 1 návštevník na 10 štvorcových metrov a v exteriéri jeden návštevník na 5 štvorcových metrov. Plocha má byť rozdelená na sektory, pričom v jednom sektore bude môcť byť najviac 1000 ľudí v jednom okamihu. Predaj vstupeniek bude možný iba online.

Výnimky týkajúce sa prekrytia horných dýchacích ciest

Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR zo dňa 13.06.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 09.06.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 02.06.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 01.06.2020

Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia
z dňa 25.05.2020

Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia
zo dňa 19.05.2020

Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia zo dňa 05.05.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR zo dňa 22.04.2020

Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR vo veci prevádzky vonkajších športovísk zo dňa 21.04.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 20.04.2020

Aktuálne ku dňu 16. 3. 2020

Aktuálne ku dňu 13. 3. 2020

Ústredný krízový štáb SR vo štvrtok popoludní prijal prísne opatrenia v súvislosti so šíriacim sa ochorením koronavírusu. Od pondelka 16.3.2020 budú na 14 dní celoplošne zatvorené všetky materské, základné a základné umelecké školy, univerzity či všetky voľnočasové zariadenia.

Aj napriek tomu, že chorobnosť detí a žiakov v materských i základných školách  dramatickým spôsobom nestúpla a nebol ani aktuálne potvrdený koronavírus, z preventívnych dôvodov sa pristúpilo k uzatvoreniu aj našej Základnej školy s materskou školou v našej  už dnes.

Chceme poprosiť obyvateľov obce, aby obmedzili návštevu verejných inštitúcií len na nevyhnutné prípady a využili možnosť elektronického vybavovania. Taktiež, aby sa nezdržiavali v obchodných centrách, využili na povinné úhrady daní a iných poplatkov bezhotovostný prevod cez internetbanking a tak sa vyhýbali plateniu v hotovosti. Rodičov detí a samotné deti a mládež prosíme, aby sa nezdržiavali na ihriskách, v posilňovni a v skupinkách väčších ako 10 osôb, je potrebné zdržiavať sa doma, sledovať svoj zdravotný stav a riadiť sa ďalšími pokynmi vydanými úradom verejného zdravotníctva a krízového štábu SR. Ide o preventívne opatrenia, preto žiadame občanov, aby boli zodpovední, disciplinovaní a nepodliehali panike. 

Aktuálne informácie ku dňu 9. 3. 2020

Na základe mimoriadnej situácie ohrozenia z vírusu COVID – 19 a verejnej vyhlášky Regionálneho úradu Dolný Kubín zakazuje odo dňa 09.03.2020 do odvolania usporadúvať akékoľvek hromadné akcie (spoločenské, kultúrne, športové a iné) v  obci ISTEBNÉ.

Obec prijala nasledovné opatrenia:

1/ Starostka obce zrušila od  9.3.2020 všetky plánované spoločenské podujatia, ktoré organizuje obec alebo inštitúcia zriadená obcou  do konca mesiaca marec 2020. Od pondelka 9.3.2020 budú zrušené všetky predajné a prezentačné akcie v kultúrnom dome Istebné až do odvolania.

2/ Starostka obce vyzvala vedenie OŠK Istebné k minimalizovaniu organizovania športových podujatí s návštevou verejnosti až do odvolania.

3/ Starostka obce vyzvala farnosti ECAV a RKC v Istebnom k minimalizovaniu hromadných podujatí a požiadala o informovanie o opatreniach navrhnutých ich vyššími orgánmi.

4/ Starostka obce vyzvala organizácie obce k minimalizovaniu hromadných podujatí až do odvolania.

5/ Prílohu usmernenia obce tvoria aj materiály vydané Úradom verejného zdravotníctva,  o ktorých žiadame poučiť všetkých zamestnancov podnikateľského subjektu z dôvodu prevencie šírenia nového koronavírusu.

6/ Obec Istebné v zastúpení starostkou obce  nariadila inštitúciám v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň) od pondelka 9.3.2020 až do odvolania zvýšiť dezinfekciu a čistenie všetkých priestorov k zvýšeniu prevencie proti možnému šíreniu nového koronavírusu. 

Uvedené opatrenia majú za úlohu zvýšiť prevenciu proti šíreniu nového koronavírusu na území obce v zmysle doručených odporúčaní a opatrení z Ministerstva vnútra SR.

Všetky informácie k šíreniu nového koronavírusu ako aj možným novým opatreniam si overujte na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva http://www.uvzsr.sk/ kde sú komunikované všetky aktuálne a overené informácie.

Zverejnené 16. marca 2020.
Upravené 25. mája 2021.