O p a t r e n i e – Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne pri ohrození verejného zdravia pre okresy Tvrdošín, Námestovo a Dolný Kubín

Zverejnené 24. septembra 2020.
Upravené 25. septembra 2020.