Nový COVID automat

https://www.zmos.sk/novy-covid-automat-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zverejnené 5. februára 2021.
Bez úpravy.