Koronavírus – usmernenie

Vážení občania,

v súvislosti s preventívnymi opatreniami proti koronavírusu COVID-19 na celom území Slovenskej republiky dávajú kompetentné štátne inštitúcie do pozornosti informačné materiály, ktoré nájdete nižšie Taktiež tam nájdete základné informácie o koronavíruse, odpovede na najčastejšie otázky či kedy používať ochranné prostriedky.  

Odporúčania ústredného krízového štábu, Úradu verejného zdravotníctva SR a Žilinského samosprávneho kraja

Na základe odporúčania regionálneho hygienika RÚVZ Žilina vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, prosíme v prípade zamestnávateľov obmedziť prípadne zastaviť vysielanie pracovníkov na zahraničné pracovné cesty do ohrozených krajín, osobitne do Talianska, Južnej Korei a Číny. Uvedené opatrenie odporúčame primerane uplatňovať aj pri prijímaní pracovníkov zo zahraničných pracovných ciest z ohrozených krajín. Ďalšie informácie kde sa priebežne monitoruje sitácia výskytu v SR a kontaktné Call centrá poskytujúce všetky dostupné informácie a návody riešenia v prípade potreby kozultácie podozrenia na výskyt COVID-19:

Call centrá:

  • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva zo sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva zo sídlom v Bratislave – 0917 426 075
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva zo sídlom v Nitre – 0948 495 915
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva zo sídlom v Trnave – 0905 903 053
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva zo sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva zo sídlom v Košiciach – 0918 389 841
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva zo sídlom v Prešove – 0911 908 823

Zverejnené 16. marca 2020.
Bez úpravy .