Informácie pre verejnosť – ako sa vyhnúť kontaktu s nákazou, príp. ako konať v prípade podozrenia nákazy