Informácie pre verejnosť – ako sa vyhnúť kontaktu s nákazou, príp. ako konať v prípade podozrenia nákazy

Zverejnené 19. marca 2020.
Bez úpravy .