Čo robiť po príchode zo zahraničia???

Zverejnené 17. júla 2020.
Bez úpravy .