Aktuálne usmernenia a informácie ku dňu 25.03.2020

Úrad verejného zdravotníctva SR na základe záverov rokovania vlády SR a ústredného krízového štábu SR nariaďuje s účinnosťou od 25. marca až do odvolania nasledovné opatrenia:

  • až do odvolania sa všetkým FO a PO  predlžuje zákaz organizovať a usporadúvať hromadné športové, kultúrne a spoločenské podujatia
  • každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť predajne potravín, mäsa ovocia a zeleniny, lekárne a predajne zdravotníckych pomôcok, predajne drogérie, predajne novín a tlačovín a tiež predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií.
  • vyčlenenie špeciálneho času pre pohyb osôb nad 65 rokov v obchodoch a to denne od 9.00-12.00
  • meranie telesnej teploty pri vstupe do nemocníc, obchodov či iných priestorov s vysokou koncentráciou ľudí a dodržiavanie dvojmetrového odstupu v rade
  • uzavretie činnosti denných stacionárov
  • vydať opatrenie, ktorým sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez ochrany tváre

Obec Istebné na základe zasadnutia krízového štábu oznamuje našim seniorom, že bude poskytovať pomoc pri dodávke stravy, nákupoch v potravinách, či liekov alebo sprostredkovanie sa so všeobecným lekárom a to občanom dôchodcom samostatne žijúcim nad 70 rokov, občanom s obmedzenou mobilitou alebo iným mimoriadnym postihom – napríklad občania v karanténe.

Občania, ktorý majú záujem o poskytovanie týchto služieb sa môžu nahlásiť na Obecnom úrade na t.č. 043/ 5891 235.

Zverejnené 25. marca 2020.
Bez úpravy .